Selection of speech websites

Collection of lists of websites for students’ self-study (first year students) in the languages represented within the EMCI member universities
2019 New Topics added: education, environment and tourism

Interpreting students at the beginning of their studies in conference interpreting may find it difficult to choose speeches or texts for self-practice from the web, given the abundance of audio and video material.
The aim of this collection is to offer students a selection of annotated websites they can use for self-practice in sight translation, consecutive and in simultaneous interpreting.
For each language, CS, DE, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NL, PT, PL, RO, RU, SL, TR, there is a concise comment about the site in the original language.
At present, the collection includes the websites of important public institutions as well as TV or radio websites. Reference will also be found to background information about the country and the kind of exercise, sight translation, consecutive or simultaneous, they can be used for.
The collection is open, it will be further integrated with other languages. Once a year it will be updated and, when possible, extended with websites of different sectors and institutions.

EMCI Projects Committee

CS

Vláda České republiky

http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=1015 – středně obtížné/náročné
https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=218 – středně obtížné/ náročné

Audiovizuální nahrávky oficiálních projevů vlády, tiskové zprávy aj. Stránka obsahuje přímé přenosy i jejich archiv. Dále zde je možné najít přepisy nahrávek a audio nahrávky tlumočení (v případě zahraničních reportérů aj)

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=28 – středně obtížné /náročné

Audiovizuální přímé přenosy ze zasedání Poslanecké sněmovny ČR. Pouze přímé přenosy, ale téměř denně. Většinou nepřipravené projevy, dobré pro procvičování tlumočení improvizovaných projevů. Pro spuštění záznamu je nutné stáhnout speciální přehrávač.
http://www.psp.cz/eknih/index.htm – středně obtížné/náročné: digitální knihovna se stenografickými protokoly a těsnopiseckými zprávami.

Senát Parlamentu ČR

https://www.senat.cz/informace/pro_media/index.php?ke_dni=14.10.2018&O=11 – středně obtížné

Velmi rozsáhlý zdroj. V sekci Pro média lze najít video- i audiozáznamy ze schůzí s přepisy a záznamy tiskových konferencí.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_konference_zaznamy/index.html – středně obtížné

Audio nahrávky z tiskových konferencí s českým ministerstvem zahraničí a jeho protějšky z jiných zemí. Výborný zdroj dvojjazyčných nahrávek (CS+EN) – dobré pro trénování tlumočení z CS a do CS. Témata se týkají mezinárodních vztahů, obrany a hospodářství. Na stránkách nejsou přepisy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

http://www.mpsv.cz/cs/1795 – středně obtížné

Video nahrávky z tiskových konferencí tohoto ministerstva, které se konaly mezi lety 2005 až 2015. Stovky hodin materiálu! Stáhnout lze pouze audio nahrávky. Výborné pro trénování žargonu a praktik tohoto prostředí (např. passing the floor  - předat slovo aj.). Na stránkách nejsou přepisy.

Ministerstvo zemědělství ČR
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/vystoupeni-v-mediich/ – středně obtížné
Přepisy vystoupení v médiích.

Ministerstvo životního prostředí ČR
https://www.mzp.cz/cz/ministr_mzp_v_mediich – středně obtížné
Přepisy vystoupení ministra v médiích.

Ministerstvo vnitra ČR

http://www.mvcr.cz/videozpravodajstvi.aspx – středně obtížné
Videozáznamy týkající se činností ministerstva.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

https://www.youtube.com/channel/UCgeZYeHGUjnnx8Hbron-FTg – středně obtížné/ náročné
Odkazy na video rozhovory s ministrem pro místní rozvoj. Většinou se jedná o videa televizních debat a nepřipravené projevy, bez přepisu. Spíše neaktualizované.

Ministersvo zdravotnictví ČR – Youtube kanál

https://www.youtube.com/channel/UCyavyI6jyRLcv0tCXwF-X_Q/videos – středně obtížné.
Videozáznamy z tiskových konferencí.

Ministerstvo financí ČR

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich - středně obtížné
Záznamy z briefingů.

Ministerstvo obrany ČR

http://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?pgid=403 – středně obtížné

Přepisy všech projevů současného ministra – výborné pro trénování tlumočení z listu. Několik audio nahrávek lze najít také v sekci Zpravodajství: http://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?pgid=496 – středně obtížné

Prezident ČR

https://www.hrad.cz/cs/index.shtml – středně obtížné

Přepisy vybraných nahrávek projevů a rozhovorů s českým prezidentem. Vhodné pro trénink tlumočení z listu, stránky jsou neustále aktualizovány.

ČSSD – Youtube kanál

https://www.youtube.com/user/cssdtelevize/videos – středně obtížné
Nahrávky proslovů jednotlivých členů strany ČSSD. Tento kanál je často aktualizován a lze zde najít projevy týkající se aktuálních témat, velmi dobré pro trénink.

ODS – Youtube kanál

https://www.youtube.com/user/tvods/videos – středně obtížné
Video nahrávky proslovů jednotlivých členů strany ODS v českém a Evropském parlamentu a v mediích.

KDU-ČSL – Youtube kanál

https://www.youtube.com/user/kducsl/videos – středně obtížné
Video nahrávky proslovů jednotlivých členů strany v českém a Evropském parlamentu a v mediích.

Strana zelených – Youtube kanál

https://www.youtube.com/user/zmenmeklima/videos – středně obtížné
Video nahrávky z různých kongresů této strany či rozhovory s jejími členy. Témata jsou různá, od obecných politických debat až po problematiku životního prostředí. Kvalita nahrávek je velmi dobrá.

TOP09 – Youtube kanál

https://www.youtube.com/user/topvidea – středně obtížné
Video nahrávky z různých kongresů této strany či rozhovory s jejími členy. Kanál je pravidelně aktualizován.

Pirátská strana – Youtube kanál
https://www.youtube.com/user/CeskaPiratskaStrana/featured – středně obtížné
Videonahrávky proslovů jednotlivých členů strany.

ANO
https://www.youtube.com/user/anobudelip/videos – středně obtížné
https://www.anobudelip.cz/cs/videa/andrej-babis/ – středně obtížné
Videonahrávky proslovů jednotlivých členů strany.

STAN – Youtube kanál
https://www.youtube.com/user/STAROSTOVE/videos – středně obtížné
Videonahrávky proslovů jednotlivých členů strany.

Tripartita
https://www.tripartita.cz/zaznamy-z-jednani/ – středně obtížné
Záznamy z tiskových konferencí.

Českomoravská konfederace odborových svazů – Youtube kanál

https://www.youtube.com/channel/UCsMQpZid62xocoAG1NHgZlg/videos – středně obtížné
Video nahrávky proslovů zástupců CKOSV na nejrůznější témata či nahrávky ze setkání tripartity a záznamy z kongresů. Jednotlivé projevy jsou příjemné na poslech, kvalita nahrávek je výborná.

Česká národní banka
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/audio_video/2018/
https://www.cnb.cz/cs/menova_politika/br_zapisy_z_jednani/index.html – obtížné
Zvukové záznamy z rozhodnutí bankovní rady ČNB. Obsahuje rozhodnutí i v psané podobě.

Český statistický úřad
https://www.czso.cz/csu/czso/tiskove_zpravy_kap – obtížné
Zvukové záznamy z jednotlivých vyjádření s přepisem.

Česká televize
https://www.ceskatelevize.cz/ – středně obtížné
Po zadání hesla tisková konference / TK / briefing do pole vyhledávání se objeví velké množství cenných videozáznamů. K procvičování jsou dále vhodné zpravodajské a diskuzní pořady z archivu ČT jako např. Interview 24, Hyde Park, Hyde Park Civilizace, 90′ ČT24, Věda 24, Otázky Václava Moravce apod.

Videobanka ČTK
http://multimedia.ctk.cz/?setSite=video-index –  obtížné
Záznamy z aktuálních tiskových konferencí.

Audioarchiv Českého rozhlasu
https://hledani.rozhlas.cz/iradio/ – různé
Obsáhlý archiv s audiomateriálem všech stanic Českého rozhlasu.

Školství v České republice
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/tiskove-zpravy a https://opvvv.msmt.cz/vice/tiskove-zpravy
Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
Obsahuje tiskové zprávy.
Vhodné k tlumočení z listu. Intermediate.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr
V této sekci webu MŠMT naleznete důležité informace pro pedagogy, žáky, ředitele škol, vzdělávací instituce i nejširší veřejnost, které se týkají všech stupňů vzdělání (předškolní, základní, střední, vyšší odborné, vysokoškolské), ale také informace o speciálním školství, dalším vzdělávání, vzdělávání pedagogů, uměleckém vzdělávání, či o udělování akreditací.
Vhodné pro získání podrobnějších informací o systému školství v ČR.
Background knowledge.
https://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-eurydice/skolstvi-v-cr/
Podrobné schéma vzdělávací soustavy České republiky (CS/EN):schéma obsahuje názvy vzdělávacích institucí/programů, délku studia, zařazení na úroveň ISCED 2011 a EQF i vstupní požadavky a závěrečné certifikáty. Znázorněna je také prostupnost mezi jednotlivými vzdělávacími stupni. Veškerá terminologie je ve schématu uvedena jak v češtině, tak v angličtině. Uvedené anglické termíny vzešly z jednání pracovní skupiny MŠMT, DZS, NÚV a NVF a jsou terminologií doporučenou pro překlady.
Vhodné pro pochopení fungování vzdělávací soustavy v ČR. Background knowledge.
https://video.aktualne.cz/hledani/?query=%C5%A1kolstv%C3%AD&time=time
Internetové zpravodajství DVTV. Rozhovory na nejrůznější témata (mj. školství).
Vhodné na trénink simultánního tlumočení. Intermediate / Advanced.
http://www.ceskatelevize.cz/hledani/?q=%C5%A1kolstv%C3%AD+video&cx=000499866030418304096%3Akbwsey4s4jw
Archiv České televize. Web obsahuje reportáže a zprávy (mj. z oblasti vzdělávání).
Vhodné na trénink simultánního/konsekutivního tlumočení. Intermediate / Advanced.

Ekologie a životní prostředí v ČR
https://www.mzp.cz/cz/ministr_mzp_v_mediich
Webové stránky Ministerstva životního prostředí.
Obsahuje vyjádření ministra/ministryně.
Vhodné k tlumočení z listu. Intermediate.
http://www.ceskatelevize.cz/hledani/?q=ekologie+video&cx=000499866030418304096%3Akbwsey4s4jw
Archiv České televize. Web obsahuje reportáže a zprávy (mj. z oblasti ekologie).
Vhodné na trénink simultánního/konsekutivního tlumočení. Intermediate /Advanced.
https://hledani.rozhlas.cz/?query=ekologie&offset=0&sort=default&zdroj=audia
Internetové stránky Českého rozhlasu. Záznamy týkající se ekologie.
Vhodné na trénink simultánního tlumočení. Intermediate / Advanced.
https://video.aktualne.cz/ekologie/l~i:keyword:34/
Internetové zpravodajství DVTV. Rozhovory na nejrůznější témata (mj. ekologie).
Vhodné na trénink simultánního tlumočení. Intermediate.

Cestovní ruch / Turistika v ČR
https://www.czechtourism.cz/pro-media/tiskove-zpravy/
Webové stránky agentury CzechTourism.
Tiskové zprávy, projevy – vhodné k tlumočení z listu. Intermediate.
https://www.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky?tagid=243
https://www.mmr.cz/cs/Pro-media/mmr-v-mediich
https://www.mmr.cz/cs/Pro-media/Tiskove-zpravy
Webový portál Ministerstva pro místní rozvoj.
Aktuální mediální vyjádření ministra/ministryně pro místní rozvoj, transkripce projevů z tiskových brífinků a konferencí, tiskové zprávy.
Vhodné na simultánní/konsekutivní tlumočení a tlumočení z listu. Intermediate.
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Cestovni-ruch/Kontakty-a-odkazy
Odkazy na další organizace spojené s cestovním ruchem.
Tiskové zprávy, konference.
Vhodné na simultánní/konsekutivní tlumočení a tlumočení z listu. Intermediate /Advanced.
https://www.irozhlas.cz/zpravy-tag/cestovni-ruch
Internetové stránky Českého rozhlasu. Záznamy týkající se cestovního ruchu.
Vhodné na simultánní tlumočení. Intermediate / Advanced.
https://www.prague.eu (CS a další jazykové mutace)
Hlavní město je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší městskou památkovou rezervací v České republice. Historické jádro Prahy je od roku 1992 součástí Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Praha je díky svým kulturním a historickým předpokladům rovněž nejnavštěvovanějším městem v republice, a to domácími i zahraničními turisty, kteří na tomto webu najdou všechny nezbytné informace pro pobyt v hlavním městě. Vhodné pro tematickou přípravu na tlumočení. Texty na tlumočení z listu. Background knowledge.

DE

Deutschland

Bundesregierung
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles#/?filters=%5B%5D&input=%5B%5D&page=0&sort=sortDate%20desc

 • Unter Aktuelles_Format sind alle Reden des Kanzleramtes (geschriebener Text) zu finden. Hilfreich, um das politische Tagesgeschehen Deutschlands mitzuverfolgen, um sich mit dem Stil politischer und diplomatischer Reden vertraut zu machen, und insbesondere mit jenem der Bundeskanzlerin; als Material für Stegreifübersetzung zur Vorbereitung auf das Simultandolmetschen
 • Pressemitteilungen: hilfreich, um sich täglich rasch einen Überblick über das Tagesgeschehen zu verschaffen; als Material für Stegreifübersetzung
 • Videos von Pressekonferenzen oder von der Kanzlerin gehaltenen Reden (Tab Mediathek). Hilfreich, um sich mit der Ausdrucksweise der Kanzlerin vertraut zu machen; für Dolmetschübungen, sowohl Konsekutiv als auch Simultan

Bundestag

https://www.bundestag.de/bundestag/praesidium/reden

Alle Reden des Bundestagspräsidenten (geschriebener Text), Stegreifübersetzung

 • Umfassende Mediathek (Plenarsitzungen, Tagungen der Bundestagsausschüsse, Interviews…). Es besteht die Möglichkeit, Podcasts zu abonnieren, um schon früh morgens oder noch vor dem Zubettgehen der deutschen Sprache zu horchen.

Bundesbank

https://www.bundesbank.de/de/presse/reden

Zur Vertiefung der Kenntnisse und Einarbeitung in die Thematik der Finanzwelt

 • Präsentation der Bank und ihrer Aufgaben
 • Reden zu den Themen Wirtschaft und Finanz (geschriebene Texte)
 • Interviews (schriftliche Fassung)

Bundespräsident

http://www.bundespraesident.de/DE/Bundespraesident-Joachim-Gauck/Reden-und-Interviews/reden-und-interviews-node.html

Alle Reden und Interviews des Bundespräsidenten (Schriftliche Fassung)
Unter Bundespräsidenten sind auch die Reden von früheren Präsidenten zu finden, Stegreifübersetzung

Uni Stuttgart

https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/fueralle/schuelerforschungscampus/kinderuni/rueckblick/index.html

Videos von Vorlesungen der Kinderuni, zu verschiedenen wissenschaftlichen Themen, Memorisierungsbungen

Langsam gesprochene Nachrichten

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030

Nachrichten der Deutschen Welle – als Text und als Audio-Datei, nützlich für Wortschatzerweiterung und erste Simultandolmetschübunge

Bildung
Bundesministerium für Bildung und Forschung
https://www.bmbf.de/
Übersicht der Bildungs- und Forschungspolitik; Ausbau Hintergrundwissen; Stegreifübersetzung und Konsekutivübungen ; unter Mediathek findet man kurze Videos zu aktuellen Themen für Konsekutivübungen
Mitteldeutscher Rundfunk
https://www.mdr.de/zeitreise/stoebern/damals/hintergrund-bildungsfoederalismus102.html
Hintergrundwissen : Bundes- und Lnderkompetenz im Bereich Bildung
Deutscher Bildungsserver
https://www.bildungsserver.de/Gesamtueberblick-zum-deutschen-Bildungssystem-506-de.html
verweist primär auf Internet-Ressourcen, die u. a. von Bund und Ländern, der EU, von Hochschulen, Schulen, Forschungseinrichtungen und Einrichtungen der Fachinformation bereitgestellt werden.
Unter Innovationsportal, findet man Projektbeschreibungen, die man zur Vorbereitung kurzer Reden benutzen kann. https://www.bildungsserver.de/innovationsportal/innovationsportal.html#ym-anker-offcanvas-nav
Videos zum Thema
Schule in Deutschland
https://www.youtube.com/watch?v=lIy_MZ-f_j4
Das duale Bildungssystem in DE
https://www.youtube.com/watch?v=55-4Y1yZ2s0
Warum das deutsche Schulsystem so schlecht ist, kritische Einstellung
https://www.youtube.com/watch?v=fxvvMjDCo_4
Überblick, Hintergrundwissen, Memorisierungsübungen, 2 Minuten Übungen,
 

Umwelt
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
https://www.bmu.de/
Hintergrundwissen, Memorisierungsübungen, Stegreifübersetzung
Umweltbundesamt UBA
https://www.umweltbundesamt.de/
Seit seiner Gründung im Jahr 1974 ist das Umweltbundesamt Deutschlands zentrale Umweltbehörde
Hintergrundwissen; Stegreifübersetzung und Konsekutivübungen;
Deutsche Umwelthilfe
https://www.duh.de/
Seit über 40 Jahren setzt sich die Deutsche Umwelthilfe e.V. für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen ein
Memorisierungs- und Konsekutivübungen
Videos – Memorisierungsübungen Konsekutivübungen
Emissionshandel: https://www.youtube.com/watch?v=wChY_DrebYw
Klimaneutral leben: https://www.youtube.com/watch?v=wChY_DrebYw
Mode und die Folgen für Mensch und Umwelt: https://www.youtube.com/watch?v=EYoz-3No-54
 

Tourismus
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/tourismus.html
Hintergrundwissen; Stegreifübersetzung und Konsekutivübungen
Deutsche Zentrale für Tourismus
https://www.germany.travel/de/index.html
Hintergrundwissen zum Reiseland Deutschland, zur Überprüfung geographischer Kenntnisse, Vorbereitung kurzer Reden sowie Stegreifübersetzung und Konsekutivübungen
Deutscher Tourismusverband
https://www.deutschertourismusverband.de/
Allgemeine Informationene, zur Vorbereitung kurzer Reden zum Thema, Memorisierungsübungen und Konsekutivübungen
Videos – Memorisierung und Konsekutivdolmetschen
Tourismus und Nachhaltigkeit: https://www.youtube.com/watch?v=BYSkBldlQrY
Meere und Ozeane: https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=6N3pCsfae60
Deutschland im Überblick - Norddeutsche Tiefebene - Hintergrundwissen
https://www.youtube.com/watch?v=ALbBE9TnBcQ

Österreich

Österreichisches Außenministerium
http://www.bmeia.gv.at

Youtube-Seite des österreichischen Außenministeriums
https://www.youtube.com/user/Minoritenplatz8/featured

Seite des österreichischen Bundeskanzleramts und der Bundesregierung
https://www.bka.gv.at
Reden des Bundeskanzlers (geschriebener Text), Übungen mit Stegreifübersetzung
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/reden

Seite des österreichischen Rundfunks mit Nachrichten-Videos, etc.
https://tvthek.orf.at/
Mögliche Sendungen:

 • ZIB1und ZIB2  (Zeit im Bild): Nachrichtensendung
 • Im Zentrum: Talkshow mit Experten zu aktuellen Themen (ca. 60 min)
 • Im Brennpunkt: Dokumentarfilme zu aktuellen Themen (ca. 30 min)
 • Report: kurze Hintergrundberichte zu aktuellem politischen Geschehen
 • Hohes Haus: aktuelles Geschehen mit Fokus auf die Arbeit des österreichischen Parlaments

 

EN

 

UK

UK Prime Minister’s Office
https://www.gov.uk/government/announcements
Transcripts of all official announcements from 10 Downing Street

UK House of Commons
http://www.parliament.uk/business/commons/the-speaker/speeches/
Lectures, events and key speeches form the House of Commons
http://www.parliamentlive.tv/Commons
Live broadcast of the House of Commons.

UK House of Lords
http://www.parliamentlive.tv/Lords
Live broadcast of the House of Lords

USA

White House
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-and-remarks
Transcripts and videos of the President and Vice President’s media appearances and speeches.

US House of Representatives
http://houselive.gov/
Live sessions and on-demand events of the US House of Representatives

US Senate
http://www.senate.gov/floor/index.htm
Live sessions and on-demand sessions of the US Senate

Canada

Canadian House of Commons
http://parlvu.parl.gc.ca/XRender/en
Live sessions and on-demand events of the Canadian House of Commons.

Canadian Senate
http://senparlvu.parl.gc.ca/XRender/en/
Live sessions and on-demand events of the Canadian Senate.

Canadian Prime Minister’s Office
http://pm.gc.ca/eng/news/speeches
Collection of all the PM’s speeches

Miscellany

TED Talks
http://www.ted.com/
A great variety of speeches, speakers, accents and topics (all EN, transcripts available), all rather advanced to very advanced but very suitable for lexical/rhetoric analysis and exercises.

Munich Security Conference, Mediathek
https://www.securityconference.de/mediathek/?tx_tvmediacenter_mediacenter[year]=2015
Different types of speeches and speakers on security issues with a variety of accents (not all EN, some DE material, some transcripts available), all advanced level.

International Labour Conference
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/plenary/recordings/lang--en/index.htm
Recordings from the plenary sittings of the International Labour Conference, updated each year. Variety of accents, advanced material (texts not available).

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/media-centre/speeches/lang--en/index.htm
Speeches from the International Labour Conference, updated every year.

United Nations Webcast
http://webtv.un.org and click on “See all videos” at bottom right of page to see all available videos and apply filters.
Very wide selection of material recorded in UN meetings, press conferences and other events.

World Bank
http://www.worldbank.org/
Selection of transcripts and video recordings of short and medium-length presentations and statements. Use in-site search function.
http://live.worldbank.org/
Live sessions and on-demand events of around 1.5 hours each.

World Bank
http://www.weforum.org or https://www.weforum.org/events
Collection of speeches and round-table discussions in English (but also French, German and occasionally other languages) including professional interpretation for benchmarking exercises.

Inter American Development Bank
http://www.iadb.org/en/about-us/annual-meetings,6289.html
Speeches from their yearly Board of Governors meeting. Only transcripts with official translations in EN, FR, ES and POR. Suitable for simultaneous-with-text exercises provided they are recorded (allowing for manipulation of speed).

Collection of political speeches
http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm
Transcripts only. Suitable for off-line analysis exercises.

http://www.americanrhetoric.com/top100speechesall.html
Audio and transcripts. Suitable for off-line analysis exercises

Education
https://en.unesco.org/generalconference/39/plenary/speeches
Audiovisual speeches from UNESCO General conference.
Good for more advanced interpreting practice.

https://www.ed.gov/news/speeches?src=hp  Department of Education in US. Speeches by the Minister. Transcripts and speaking notes
Good for sight translation and sim with text practice.

https://ministers.education.gov.au/speech
Australia. Ministers for the Department of Education. Media Centre. Full transcripts of Ministers’ speeches.
Good for sight translation and sim with text practice with specifically Australian viewpoint.

Environment and Tourism
https://oecd.streamakaci.com/052019/
live broadcast of OECD Forum which touches on a wide range of issues, such as economic inequalities, globalization but also the environment and tourism. Audiovisual.
Good for listening practice and background knowledge. Good for simultaneous practice.

European Environment Agency
https://www.youtube.com/channel/UCII_6TPyf8QHiEZzm8ruStQ
website with mini-documentaries in easy English. Good for background knowledge and environment-related terminology.
Good for easy consecutive practice, with or without notes.

UN world Tourism Organisation
http://sdt.unwto.org/event/2nd-unwto-world-conference-smart-destinations-0
Conference on sustainable tourism in Oviedo. Full audio-visual recording of the conference in En and SP (with interpretation).
Good for advanced simultaneous practice.

ES

La Moncloa
http://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/videos/Paginas/index.aspx
Vídeos de ruedas de prensa, actividades y entrevistas del presidente y portavoz del Gobierno de España.

Casa Real
http://www.casareal.es/ES/ArchivoMultimedia/Paginas/subhome_archivo_multimedia.aspx
Vídeos y audios de intervenciones y actividades de Sus Majestades los Reyes de España.

Instituto Cervantes
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2015/noticias/default-videos-2015.htm
Vídeos de las actividades del Instituto Cervantes.

El Congreso
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/CongresoTV/ConDir
Emisiones en directo de las sesiones parlamentarias y archivos audiovisuales

El Senado
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/prensa/programaciontvsenado/index.html
Emisiones en directo de las sesiones del Senado y las ruedas de prensa

Canales de YOUTUBE de los Ministerios Españoles
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

https://www.youtube.com/user/canalmaectv
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Paginas/PodcastRadioNacional.aspx
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
https://www.youtube.com/user/educacion2p0
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
https://www.youtube.com/user/Empleogob
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
https://www.youtube.com/user/magramagob
Ministerio de Economía y Competitividad
https://www.youtube.com/user/minecogob
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
https://www.youtube.com/user/MineturTV
Ministerio de Justicia
https://www.youtube.com/user/Mjusticia
Ministerio de Defensa
https://www.youtube.com/user/MinDefensa

TED en español
https://www.youtube.com/channel/UCshVTOdmZLdLj8LTV1j_0uw

Medio ambiente

General knowledge – Material escrito
https://www.miteco.gob.es/es/
https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza
https://es.greenpeace.org/es/
https://www.seashepherd.es
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://unfccc.int/es
https://viacampesina.org/es/

Legislation

http://www.internatura.org/legal.html

Educaciíóon
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_Espa%C3%B1a
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes/portada.html
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3900948.pdf
https://cme-espana.org/same/
https://www.un.org/es/events/educationday/index.shtml
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion-emocional

Conferencias sobre turismo

Conferencia "Cómo es el consumidor turístico actual" por Miguel Ángel Catalán
https://www.youtube.com/watch?v=2QUy9sk0EB4

Situación del Ecoturismo en España
https://www.youtube.com/watch?v=uI4vrS4eECo

Conferencias Marco (II Congreso Nacional de Ecoturismo).
https://www.youtube.com/watch?v=19S3c5gRCds

Innovación turística en Turismo Sostenible, creación producto innovador
https://www.youtube.com/watch?v=VhRODSlShN4

"Emprendimiento en Turismo" - Diseña Innovación / Emprende Negocios 2011
https://www.youtube.com/watch?v=7Q0Q2-ojVZk

Proclamación de la Carta Mundial del Turismo Sostenible
https://www.youtube.com/watch?v=IwqNJTQ5bas

Panel el turismo colombiano hacia el 2018: Visión prospectiva del plan sectorial de turismo
https://www.youtube.com/watch?v=_LjvrvpV9OA

Conferencia Magistral Congreso CNET 2018: Turismo Sostenible una Realidad Posible para México
https://www.youtube.com/watch?v=13PTyo_wTac

Panel nº1 - II Conferencia Española sobre Rodajes y Turismo Cinematográfico
https://www.youtube.com/watch?v=AHSuwAZEeVw

Panel nº2 - II Conferencia Española sobre Rodajes y Turismo Cinematográfico.
https://www.youtube.com/watch?v=3N6aP8_7OCw

Panel nº3 - II Conferencia Española sobre Rodajes y Turismo Cinematográfico
https://www.youtube.com/watch?v=tZK9OyBL2qc

Conferencia Consejero Turismo Expoplaya 2018
https://www.youtube.com/watch?v=OtYhlsbpzic

Conferencia: Perspectivas para la actividad turística en el mundo 2017
https://www.youtube.com/watch?v=ANd1dC3Bx1c

Panel nº6 - II Conferencia Española sobre Rodajes y Turismo Cinematográfico.
https://www.youtube.com/watch?v=UVJ8od6PanI

FR

France

Site de l'Elysée : http://www.elysee.fr/declarations

Déclarations, discours, conférences de presse et interviews du Président de la République.  Version écrite à utiliser pour de la traduction à vue ou de la simultanée avec texte en fin de formation.

Premier Ministre : http://www.gouvernement.fr/discours-et-rapports

Textes des interventions du Premier Ministre. A utiliser pour de la traduction à vue ou de la simultanée avec texte en fin de formation.

Assemblée Nationale : http://presidence.assemblee-nationale.fr/le-president/discours

Discours du Président de l'Assemblée National en version écrite

Sénat : http://www.senat.fr/presidence/discours.html

Textes des allocutions du Président du Sénat

Université de tous les savoirs :

http://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs

L'Université de tous les savoirs (UTLS) est une initiative du gouvernement français afin de vulgariser les dernières avancées de la science. À l'origine une célébration de l'an 2000 (et devant donc se cantonner à 366 conférences, une chaque jour de l'année), son succès fut tel que l'UTLS a été repris tous les ans depuis lors. Il s'agit de vidéos conférences d'une heure et plus.

Emission "C'est pas sorcier" : https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv/videos

Vidéos d'une émission télévisée de vulgarisation scientifique pour les enfants, mais très instructive pour les adultes aussi (ex : sur le pétrole, l'acier, les TGV, etc...). Episodes d'environ 26 minutes chacun. A utiliser pour se préparer à des sujets

Conférences de la BNF http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/conferences_en_ligne.html

Les conférences organisées à la Bibliothèque Nationale de France sont disponibles en vidéo en ligne. Certaines concernent des sujets très littéraires et ne sont pas nécessairement adaptés à des exercices d'interprétation. Choisir plutôt les sujets scientifiques ou sociétaux.

Conférences de la Bibliothèque municipale de Lyon :

http://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=accueil_video

Conférences filmées à la Bibliothèque municipale de Lyon

Conférences du Collège de France : http://www.college-de-france.fr/site/audio-video/

Vidéos de conférences données au Collègue de France. Il s’agit davantage de cours/discours à écouter en podcast qu’à interpréter, sauf à le faire en toute fin de formation. Sujets extrêmement variés traités dans un français de grande qualité.

Vie publique en France
http://www.vie-publique.fr

 

Union africaine
https://au.int/fr/speeches
Des discours en anglais, mais aussi en français pour ceux qui veulent élargir un peu leurs horizons linguistiques. Textes à utiliser en fin de formation pour la traduction à vue et la simultanée avec texte.

Banque africaine de développement
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/speeches
Beaucoup de discours en anglais mais aussi en français. Mêmes observations que pour l’Union africaine.

Organisation internationale de la Francophonie
www.francophonie.org
Des discours, des informations sur le français et la Francophonie.

Education

Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse

https://www.education.gouv.fr/ Découvrir le système éducatif français et les différents parcours d’études. Discours accessibles via l’outil de Recherche

Pour mieux comprendre la questions de la laïcité et l’école de la République
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID237/la-laicite-a-l-ecole
https://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.html&xtmc=laiciteacute&xtnp=1&xtcr=3

Unesco

https://en.unesco.org/generalconference/39/plenary/speeches
Audiovisual speeches from UNESCO General conference. Good for more advanced interpreting practice.

Tourisme

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/
Sur le rayonnement et l’attractivité de la France en tant que destination touristique. Consulter le dossier de presse du 4ème conseil interministériel du Tourisme – 17 mai 2019

Ministère de la Culture
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Developpement-culturel/Culture-et-tourisme
Les vidéos des tables rondes des rencontres du tourisme culturel peuvent se prêter à des exercices de simultanée.

Organisation mondiale du tourisme
http://www2.unwto.org/fr
Quelques discours en français accessibles via l’outil de recherche

Environnement

Ministère de la Transition écologique et solidaire

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ Discours accessibles via l’outil de recherche

Programme pour l’environnement de l’ONU

www.unenvironment.org/fr

Encyclopédie du développement durable

http://encyclopedie-dd.org/

Pour se préparer à une conférence sur le développement durable, quel que soit l’angle (territoires, économie, sciences, gouvernance, etc.)

Belgique

La Chambre des Représentants de Belgique : https://www.lachambre.be/kvvcr/media/index.html?language=fr

Permet de suivre les débats en direct ou en différé (archives consultables par date avec une courte description du sujet) qui se tiennent en français et en néerlandais. Niveau avancé

Sénat de Belgique

http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&LANG=fr ;

Intéressant pour se familiariser avec le fonctionnement des institutions belges.

http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=26600&LANG=fr

Sous-section vidéo du site avec possibilité de suivre les débats du sénat en direct (streaming) et de choisir des interventions en différé.

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles :

https://www.pfwb.be/ ; https://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/seance-pleniere

Contrairement aux 2 sites précédents, les débats se déroulent ici exclusivement en français

HR

Hrvatski sabor

http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=4435

Vlada – audio zapisi

https://vlada.gov.hr/dokumenti/10?page=1&tag=-1&tip2=25&Datumod=&Datumdo=&pojam=

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

http://www.mvep.hr/hr/mediji/govori/govori-ministrice/
http://www.mvep.hr/hr/mediji/govori/govori-ostalih-duznosnika/
http://www.mvep.hr/hr/mediji/intervjui/intervjui-ministrice/

Multimedijski portal – Hrvatska radiotelevizija u živo/videoteka

https://hrti.hrt.hr/
https://hrti.hrt.hr/video/list/category/41/kultura-i-znanost

Sveučilište u Zagrebu

http://www.unizg.hr/novosti-i-press/video-objave/

Europski parlament

https://www.europarltv.europa.eu/hr/home

Eudict (avtor Tomislav Kuzmic)

https://eudict.com/?lang=croeng&word=punomo%C4%87nik

HRVATSKI JEZIK

TOURISM

Ministarstvo turizma

https://mint.gov.hr/poveznice-linkovi/11491
Opći vokabular,  posljednji razvoj događaja, zakonodavstvo.

Hrvatska turistička zajednica

Brošure, video banka:
https://www.htz.hr/hr-HR/promo-materijali/video-banka

Održivi turizam

http://www.odrzivi.turizam.hr/default.aspx?id=88
Pristup studijama, strategijama, akcijskim planovima, nacionalnim programima.

http://croatialink.com/
Zanimljivi članci i najnovije vjesti o turizmu u Hrvatskoj.

ENVIRONMENT

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

https://mzoe.gov.hr/
Terminologija, posljednji razvoj događaja, zakonodavstvo.

Dokumenti ministarstva

https://mzoe.gov.hr/publikacije-2120/2120
The Environmental Protection and Energy Efficiency Fund

http://www.fzoeu.hr/hr/zastita_okolisa/
Stručna terminologija.

EDUCATION

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

https://mzo.gov.hr/
Terminologija,  posljednji razvoj događaja, zakonodavstvo.

Meduza Video Portal

https://meduza.carnet.hr/
Sustav za distribuciju višemedijskih sadržaja namijenjenih obrazovnim i akademskim ustanovama.
Primjereno za vježbe iz simultanog prevođenja za srednju razinu.

ALL SUBJECTS

Link na “Kontekst”:

https://www.youtube.com/results?search_query=tv+hrvatska+arhiv+kontekst
Materijal se može koristiti za simultano prevođenje za srednju i naprednu razinu (ovisno o tematici) ili za vježbanje retoura za studente koji imaju hrvatski pod A.

HU

Köztársasági elnöki beszédek

http://www.keh.hu/beszedek -  elnöki beszédek szerkesztett leirata
http://www.keh.hu/videok -  beszédek és interjúk (az elnöki honlap angol nyelven is elérhető)
A politikai, diplomáciai beszédek stílusának megismerését segítik. Kiválóan alkalmas beszédpanelek gyűjtésére.

Miniszterelnöki beszédek és interjúk leirata:

http://www.miniszterelnok.hu
Haladóknak blattolásra alkalmas politikai beszédek és interjúk, melyek a miniszterelnök beszédfordulatainak, stílusának megismerését is segítik.

Kormánytagok írott beszédei, interjúi:

A http://www.kormany.hu/hu oldalon Beszédek, sajtótájékoztatók videófelvételei találhatók szinkrontolmácsoláshoz. A beszédek leirata az adott miniszter honlapján érhető el.

Ugyancsak innen kiindulva az igazságügyminiszter, a külügy- és külgazdasági miniszter, valamint a pénzügyminiszter saját oldalán a „Beszédek, publikációk, interjúk” menüpont alatt olvashatók a megnyilatkozások. Blattolásra alkalmas szövegek, melyeken keresztül betekintést lehet nyerni a kiválasztott minisztérium szakpolitikájába is.

Parlamenti felszólalások leirata és videofelvétele

http://www.parlament.hu

a.) tematikus keresés: http://www.parlament.hu/felszolalasok-keresese

b.) név szerint: „Képviselők” → „Aktív képviselői névsor”: képviselő kiválasztása → „Felszólalások” →”Felszólalások száma”: az adott számra kattintani → „Összes felszólalás szövege”: a számra kattintva megjelenik az írott szöveg, a „Felsz./videó idő” alatt videón látható és hallható a felszólalás

c.) ülésnap szerint: http://www.parlament.hu/videoarchivum  vagy http://www.parlament.hu/ulesnap-felszolalasai

http://www.parlament.hu/kozvetites  élő közvetítés

Országgyűlési Napló: http://www.parlament.hu/orszaggyulesi-naplo  - a parlamenti ülésnapokon elhangzottak leirata

A http://www.parlament.hu oldalon háttérinformációk találhatók a magyar parlament történetéről, jelenlegi összetételéről, működéséről.

Haladóknak szinkrontolmácsolásra alkalmas közepesen nehéz – nehéz, eltérő beszédtempójú, előre megszerkesztett vagy spontán alkotott, változó információsűrűségű szövegek. Mivel a felszólalások írott és hangzó szövegként is letölthetők, gyakorolható velük a szöveggel támogatott szinkrontolmácsolás (SIM with text), az írott változatokkal pedig a blattolás.

Politikai pártok médiaszereplései

http://www.fidesz.hu/mediatar/  - RSS hírcsatornára lehet feliratkozni
https://www.youtube.com/user/kdnphu/videos
https://www.youtube.com/user/magyarszocialista/videos
https://www.youtube.com/user/jobbikmedia
https://www.youtube.com/user/lehetmas/videos
https://www.youtube.com/user/DKPHUvideo/videos
https://www.youtube.com/user/parbeszed/videos

TV, rádió — élő adás / live TV and radio:

hírcsatornák:

M1, M5 ,Duna TV, Duna World, Kossuth Rádió:

http://www.mediaklikk.hu,

https://www.mediaklikk.hu/mediatar/ 

Hír TV: https://hirtv.hu/#

ATV: http://www.atv.hu/elo-adas

https://www.youtube.com/user/ATVzrt/playlists (tematikus archívum)

Inforádió: https://infostart.hu/https://infostart.hu/magazin/, RSS hírcsatornákra lehet feliratkozni Az állandó műsorok egy része szinkrontolmácsolásra is alkalmas.  

Több írott hírhez hanganyag is tartozik, továbbá az audio és video tartalmakhoz közvetlenül hozzá lehet férni az oldal tetején található menüpontok alatt

Klub Rádió: az Eurozóna heti gyakorisággal jelentkező külpolitikai magazinműsorának témái az Európai Unió, benne Magyarország jelene és jövője, valamint a nagyvilág politikai, gazdasági, és társadalmi folyamatai: http://www.klubradio.hu/index.php?id=46 – a legutóbbi adás elérhetősége

A hazai és a nemzetközi történésekről való tájékozódáshoz és az ismeretszerzéshez elengedhetetlen a TV- és rádiócsatornák nyomon követése.

Mindentudás Egyeteme

http://mindentudas.hu/el%C5%91ad%C3%A1sok.html  

Kb. 35-55 perces tudományos előadások az agrár-, a bölcsészet-, a hit-, az orvos-, a társadalom-, a természet- és a műszaki tudományok, valamint a művészetek területéről. A videofelvétel mellett az előadások szerkesztett, írott változata, a témához kapcsolódó lexikon, bibliográfia, linkgyűjtemény, továbbá az előadáshoz kapcsolódó további előadások is letölthetők. Az előadás absztraktja angol nyelven is olvasható.

Erősen haladóknak ajánlott szinkrontolmácsolásra.

TEDxDanubia

http://www.tedxdanubia.com/

7-15 perces magyar és angol nyelvű előadások a tudományos, üzleti és szórakoztató témákon keresztül egészen a globális problémák provokatív megvitatásáig. Haladóknak ajánlott szinkrontolmácsolásra.

Oktatás
http://eduline.hu/
Hírek a közoktatás, felsőoktatás, felnőttoktatás világából.

https://www.felvi.hu/
Felvételi tájékoztatók, szakkereső, szakleírások; hallgatóknak szánt hírek, információk, diplomán túl, pályakövetés.

https://www.oktatas.hu/
Oktatásért felelős kormányzati hivatal

https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag
Kormányzati hírek, információk, jogszabályok: közoktatás, felsőoktatás, szakképzés, továbbképzés, nyelvvizsga, képesítések elismertetése.

Környezetvédelem

https://www.alternativenergia.hu/kategoriak/rovatok/zoldinfo/kornyezetvedelem
Környezetvédelmi hírek, környezetvédelmi események, környezetvédelmi lehetőségek, környezetvédelem és a zöld életmód hírei, alternatív energia

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-felelos-allamtitkarsag
Kormányzati hírek, információk, jogszabályok

http://web.okir.hu/hu/
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szerveknél a környezet terhelésével és a környezet állapotával kapcsolatban rendelkezésre álló adatok egy központi adatbázisban, az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben(OKIR) találhatók.

Hasznos linkek, fogalomtár, jogszabályok.

idegenforgalom

https://mtu.gov.hu/
Magyar Turisztikai Ügynökség, a turisztikai ágazat kormányzati szervezete.

http://turizmusonline.hu/
A turisztikai szakma honlapja.

https://turizmus.com/hirek
A turizmus hírforrása.

IT

Presidenza della Repubblica

http://www.quirinale.it/

Qui trovate materiale informative di riferimento per fare traduzione a vista e consecutive e i collegamenti per tutto il sito

http://www.quirinale.it/ricerca/discorsi

Interventi e Interviste, con archivio discorsi, per traduzione a vista e consecutive

http://www.quirinale.it/elementi/Elenchi.aspx?tipo=Video

Discorsi, video e audio, utili per rafforzare conoscenza delle Istituzioni italiane

Clickando il link «Presidenti» trovate le pagine dedicate ai presidenti precedenti, con i loro interventi, interviste e biografie. Per esempio, la pagina per il Presidente Napolitano

http://presidenti.quirinale.it/Napolitano/nap-biografia.htm,

con il link per interventi e interviste: http://presidenti.quirinale.it/elementi/Elenchi.aspx?tipo=Discorso

https://www.youtube.com/user/presidenzarepubblica

Canale YouTube della Presidenza della Repubblica, discorsi del Presidente , archivio

Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei ministri

http://www.governo.it/

Homepage del Governo italiano con informazioni generali e link ai video delle conferenze stampa ; testi dei comunicati stampa utili per traduzione a vista e brevi consecutive

http://www.governo.it/il-presidente

Notizie, attualità, comunicati stampa e link agli eventi segnalati, spesso con video
http://www.governo.it/il-governo

Pagina introduttiva con notizie ed eventi di attualità e link alla struttura e funzioni del governo italiano: http://www.governo.it/il-governo-funzioni-struttura-e-storia/la-struttura-del-governo/185

http://www.governo.it/la-presidenza-del-consiglio-dei-ministri

Notizie, eventi e informazioni sulla Presidenza ; comunicati stampa utili per traduzione a vista e brevi consecutive

Palazzo Chigi - youtube

https://www.youtube.com/palazzochigi

Raccolta di discorsi e conferenze stampa, presenti e passati

https://www.youtube.com/channel/UCXZyWpWlIV9rRau5axwgqXg

Profilo del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’UE Canale YouTube: Italia2014EU - discorsi, conferenze stampa, sono datati ma sempre utili, anche dal punto di vista storico

Camera dei Deputati

http://www.camera.it/leg18/1

Pagina iniziale, legislatura attuale
http://www.camera.it/leg17/1

Pagina iniziale, legislatura precedente

http://www.camera.it/leg18/13

Per approfondimento, possibili esercitazioni
http://www.camera.it/leg18/1217

Relazioni Parlamento Italiano e Unione Europea

http://presidente.camera.it/

Pagina Presidente, attività a livello nazionale e internazionale

http://presidente.camera.it/25

Raccolta di discorsi sia scritti sia in formato video ; con il formato notizia, in sintesi e il comunicato stampa. Utile per esercizio di consecutiva e traduzione a vista.

http://webtv.camera.it/presidente,

Link per video di eventi e inteventi di argomento vario con archivio ; utile per familiarizzare con formalità, saluti e svolgimento di convegni ****

https://www.youtube.com/user/cameradeideputati

Parlamento, Camera dei Deputati

Senato della Repubblica

http://www.senato.it/home

Pagina iniziale del Senato, alla voce il Senato nel sistema bicamerale trovate testi divulgativi per approfondire il funzionamento del sistema parlamentare italiano

http://webtv.senato.it/webtv_live, http://webtv.senato.it/4616

Canale di trasmissione delle sedute

http://webtv.senato.it/4622, http://webtv.senato.it/3941

Archivio tramissioni e video, aspetti diversi della vita politica italiana

https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano

scelta di trasmissioni e eventi sul canale YouTube del Senato

Farnesina - Ministero degli Esteri

http://www.esteri.it/mae/it

Pagina iniziale con link per conoscenze generali

https://www.esteri.it/mae/it/ministro/interviste

Interventi e interviste per esercizi di consecutiva

http://www.youtube.com/user/MinisteroEsteri

canale YouTube del MAECI, brevi video per esercizi di memorizzazione

Radio radicale

http://www.radioradicale.it

Sito dedicato alla diffusione di eventi politici in formato audio e video. Originariamente creata dal Partito Radicale, adesso è un servizio pubblico. Sono disponibili molti programmi, ma il 60% è dedicato ai lavori dei due rami del Parlamento.

Interessante in particolare la sezione audiovideo

http://www.radioradicale.it/archivio

Oltre ai dibattiti parlamentari e ai lavori delle commissioni parlamentari si possono trovare importanti eventi delle istituzioni politiche e giudiziarie in versione integrale.

Radio Radicale raccoglie anche eventi di altre istituzioni (Consigli comunali, Corte dei Conti, Consiglio Superiore della Magistratura, Parlamento europeo), così come i congressi, i festival e le maggiori assemblee di tutti i partiti politici, le assemblee e i convegni organizzati dalle maggiori associazioni del mondo del lavoro e dell’impresa, manifestazioni o conferenze stampa di particolare interesse, dibattiti e presentazioni di libri.

Per ogni evento vi è una scheda con tutte le informazioni importanti: durata, organizzatori, argomento, tipo di evento, lista dei partecipanti e download. Se vi sono più partecipanti è possibile selezionare l’evento intero o singoli relatori.

Per gli argomenti vi è la scelta di 11 canali: affari internazionali, ambiente, comunicazione, cultura, diritto, economia, politica, affari sociali, religione, sanità, scienze e storia

Utile per esercizi di consecutiva e simultanea, e per seguire la politica italiana attraverso conferenze ed eventi

 

Istruzione

https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Formazione/Pagine/La-Riforma-del-sistema-scolastico.asp  link per capire il sistema scolastico italiano

https://www.miur.gov.it/ la pagina del MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Alla voce argomenti e servizi trovate link in cui è spiegato il funzionamento dei sistemi dell’istruzione, dell’università e della ricerca italiani – utile per approfondire l’argomento dal punto di vista italiano

https://www.miur.gov.it/web/guest/missione-e-funzione Qui si spiegano le funzioni del ministero in relazione all’istruzione scolastica, l’università e la ricerca

https://www.miur.gov.it/web/guest/sala-stampa link alle raccolte di interviste, comunicati e discorsi, da usare per esercitazioni di traduzione a vista e consecutiva, materiale scritto

https://www.quirinale.it/elementi/31955 Video della visita del Presidente Mattarella all’Istituto Omnicomprensivo di Romolo Capranica di Amatrice con il discorso del Presidente e di studenti

https://www.quirinale.it/elementi/31951 link all’Intervento scritto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della visita all’Istituto omnicomprensivo “Romolo Capranica” – utili per esercitarsi sull’argomento sai come traduzione a vista sia in consecutiva

https://www.quirinale.it/elementi/17822 link al testo scritto dell’Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2018/2019

Ambiente

http://www.treccani.it/enciclopedia/l-uomo-e-l-ambiente_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/, per crearsi il vocabolario fondamentale in italiano, per esercizi di consecutiva

https://www.minambiente.it/ pagina del Ministero dell’ambiente,della tutela del territorio e del mare, utile per approfondire tematiche legate all’ambiente e in particolare anche la pagina dei video con interventi del Ministro Costa https://vimeo.com/user22513757/videos

http://www.isprambiente.gov.it/it link alla pagina dell’ Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale che offre un ampio ventaglio di argomenti per approfondimenti delle tematiche ambientali, utile per esercitarsi su tematiche differenti e prepararsi per esercizi di consecutiva e simultanea

https://www.teleambiente.it/clima_allarme_mattarella_discorso_universita_tuscia/ link al video dell’intervento del Presidente Mattarella (dal minuto 6) sul tema ‘Non c’è sviluppo economico senza cura dell’ambiente’, in occasione dell’Inaugurazione dell’anno accademico 2018-2019 dell’Università degli Studi della Tuscia (Viterbo) come pure altri interventi per esercitazioni di interpretazione simultanea

https://www.youtube.com/watch?v=4ZuQsBqSIGo, L'intervento del ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti a conclusione del Summit internazionale su Acqua e Clima a Roma (25 ottobre 2017) discorso letto per testare la comprensione 

https://www.youtube.com/watch?v=-LCYE78it_Q interpretazione del discorso di Greta Thunberg al Senato al convegno sul clima 18-4-2019

Turismo

https://www.turismo.politicheagricole.it/attivita-direzione-generale-turismo/ pagina di orientamento per le politiche turistiche nazionali, comunitarie e internazionali

https://www.turismo.politicheagricole.it/multimedia/policy-progetti-lo-sviluppo-sostenibile-del-turismo-italia-intervento-francesco-palumbo/ video con l’intervento sul piano strategico del turismo in Italia e il tema della sostenibilità, esercitazioni di consecutiva

http://www.dea.univr.it/documenti/Avviso/all/all701105.pdf per verificare il vocabolario, per traduzione a vista e per preparare un discorso

https://www.idealista.it/news/vacanze/mete-turistiche/2019/06/06/131363-turismo-italia-al-primo-posto-in-europa-per-numero-di-strutture-ricettive, testo utile per esercitazione di consecutiva

https://www.youtube.com/watch?v=d_uTGgp4EYc link al convegno "Turismo sostenibile ed ecoturismo: quali prospettive per l'Abruzzo?", alcuni interventi a braccio per esercitazioni di simultanea

NL

NEDERLAND

Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/livedebatten
voor de live debatten

http://debatgemist.tweedekamer.nl
= archief met uitgebreide zoekfunctie

Wekelijks gesprek met de premier

http://www.nederland.tv/nosgesprekministerpresident
Video.

Amsterdam - Gemeenteraad

http://amsterdam.raadsinformatie.nl/live
Op de pagina kan gezocht worden per datum en vergadering, en kan de agenda van de vergadering worden geraadpleegd. Video.

Altijd Wat – duidingsprogramma over actualiteit en politiek

https://www.npostart.nl/altijd-wat/25-11-2014/KN_1661781
mogelijkheid recente afleveringen te bekijken. Video.

Kennis van Nu - wetenschapsprogramma

https://www.npostart.nl/focus/VPWON_1289481

Consumententelevisie

https://radar.avrotros.nl
video en radio

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/
= archief

Jongerentelevisie

https://jeugdjournaal.nl/uitzending/37060-avondjournaal.html
= NOS Jeugdjournaal

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzendingen/
= nog een jeugdjournaal

Cultuur

achtergrond, geschreven, bronnen geheugenoefeningen, van het blad:
https://www.canvas.be/cultuur
https://cjsm.be/cultuur/

achtergrond, geschreven en video-bronnen, kort consecutief, simultaan:
https://radio1.be/tag/lang-zullen-we-lezen
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/dossiers/2017/09/boekentips/

audiobronnen, kort consecutief, sim voor gevorderden:
http://vlaamsepodcasts.be/#welkom

Onderwijs

achtergrond, enkel geschreven bronnen:
http://www.standaard.be/tag/onderwijs

Milieu

achtergrond, enkel geschreven bronnen:
https://www.vlaanderen.be/natuur-en-milieu
https://www.natuurpunt.be

video: https://wwf.be/nl/campagnes/verkiezingen2019/panda-lives-live-interviews-met-onze-politici/ interviews, simultaan

BELGIË

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers

http://www.dekamer.be/kvvcr/media/indexvod.html?language=nl
biedt de mogelijkheid om live debatten te volgen (in streaming). Er kan ook in de archieven worden gezocht per datum, met telkens een korte omschrijving van het onderwerp. Aangezien dit het federale parlement is, zijn de debatten in Nederlands en Frans.

Belgische Senaat

http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&LANG=nl
biedt de mogelijkheid om live debatten te volgen (in streaming). Er kan ook in de archieven worden gezocht per datum. Rechts staat een beschrijving van de sprekers en het onderwerp.

Aangezien dit het federale parlement is, zijn de debatten in Nederlands en Frans.

Vlaams Parlement

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergadering
biedt de mogelijkheid om live debatten te volgen van plenaire vergadering (in streaming)

https://www.vlaamsparlement.be/commissies
biedt de mogelijkheid om commissievergaderingen te volgen

Ook een eigen youtube-kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCigqCZwb36Mv-ivZjQQdybg

Recent nieuws (Belgische politiek)

https://www.vrt.be/deredactie/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/deochtend_DO/2.40803#/11/1/44021/percentages
recent nieuws, mogelijkheid om afleveringen van de afgelopen week te bekijken. Video.

Universiteit van Vlaanderen

Lezingenreeks door wetenschappers. Een soort TEDtalks.
https://universiteitvanvlaanderen.be
video. Iedere dag van de week spreekt een expert over een belangrijk thema. Nieuwe serie vanaf 5 november 2018.

Jongerennieuws
https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet
video

Cultuur

achtergond, geschreven bronnen
https://www.holland.com/be_nl/toerisme/ontdek-nederland/kunst-en-cultuur.htm
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur
https://www.werkenvoornederland.nl/organisaties/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap

achtergrond, geschreven en video-bronnen, kort consecutief, simultaan
https://www.vpro.nl/nooitmeerslapen.html
https://www.nporadio1.nl/boeken

audiobronnen, kort consecutief, sim voor gevorderden
https://podcastluisteren.nl/pod/Cultureel-Persbureau

Onderwijs

achtergrond, enkel geschreven bronnen
https://www.netinnederland.nl/informatie/dossiers/overzicht/onderwijs.html
https://www.nrc.nl/dossier/onderwijs/

Milieu

achtergrond, enkel geschreven bronnen
https://www.wnf.nl
https://www.naturalis.nl

simultaan voor gevorderden debat tweede kamer milieuakkoord:
https://www.youtube.com/watch?v=ACKN6Tm8sVQ

PL

Kancelaria Prezydenta RP
www.prezydent.pl
Wywiady, artykuły, przemówienia, tłumaczenie na PJM

Sejm  RP
http://www.sejm.gov.pl
Konferencje prasowe, posiedzenia Sejmu, materialy archiwalne

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
http://www.premier.gov.pl/multumedia/video.html
przemówienia, wywiady, wizyty

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_aktualności/fotogaleria_i_multimedia
Informacje o MSZ, placówkach, budynkach ambasad, miastachprzemówienia ministra (w Parlamencie), zadania polskiej polityki zagranicznej

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
www.pism.pl
wywiady, przemówienia, konferencje

Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/dziennikarze/centrum-multimediow/video.php
przemownienia, wywiady ministra/ministra

#Poland
www.poland.gov.pl
materiały wideo, wystąpienia polityków, działaczy spłecznych i kultury

Rada m.st. Warszawy
http://www.radawarszawy.um.warszawa.pl/informacje/sesje/Strony/SesjaOnlineVoice.aspx
posiedzenia  z sesji Rady m.st. Warszawy w wersji audio

Polskie Radio
www.polskieradio.pl
Aktualne wywiady z politykami, dziennikarzami

Mistrzowie mowy polskiej
https://www.youtube.com/results?search_query=mistrzowie+mowy+polskiej
Przemówienia, przemowy artystów, naukowców, intelektualistów – mistrzów mowy polskiej

Konferencje TEDx Warsaw
http://www.ted.com/tedx/events/12837
Konferencje, wywiady (naukowcy, działacze społeczni, politycy)

Kultura – sport – turystyka – środowisko

Wiedza ogólna, wywiady, reportaże  Materiały audio i  video
Materiały do wykorzystania na ćwiczenia z tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego dla początkujących i zaawansowanych

1. Strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych : wystąpienia oficjalne (przemówienia, konferencje prasowe), prezentacje rozmaitych aspektów życia w Polsce (praca, sport, odpoczynek, turystyka)
https://www.youtube.com/user/PolandMFA

2. Wybrane strony Instytutów Kultury Polskiej: informacje o wydarzeniach kulturalnych w kraju i zagranicą, o turystyce i sporcie:
http://www.polnischekultur.de
http://www.culturepolonaise.eu/
http://www.lengyelintezet.hu
http://www.polinst.hu/index.php
http://www.culturapoloneza.ro
http://www.polnisches-institut.de
http://www.polinst.kiev.ua
http://www.polinst-l.de
http://www.polishculture.org.uk
http://www.culturapolaca.es
http://www.ipol.ru
http://www.polishculture-nyc.org
http://institutpolonais.fr
http://www.polskyinstitut.cz
http://www.istitutopolacco.it
http://www.polinst.ru
http://www.polinst-bg.org
http://www.polskainstitutet.se

PT

Português de Portugal

Instituições políticas
Assembleia da República de Portugal

http://www.canal.parlamento.pt/?chid=18&title=emissao-linear
Site do Canal Parlamento (TV da Assembleia da República de Portugal); Reuniões plenárias e das comissões
Para documentação pode ser usado o site da Assembleia da República:
http://www.parlamento.pt/Paginas/default.aspx

 

Presidência da República Portuguesa
http://www.presidencia.pt
Site da Presidência da República Portuguesa. Intervenções do Presidente

Governo de Portugal
https://www.youtube.com/user/GovernoPortugal/videos
http://www.portugal.gov.pt/pt/fotos-e-videos/videos/20170914-cons-ministros.aspx

Rádio e televisão de Portugal
Site da RTP – Portugal (Rádio e televisão de Portugal) : http://www.rtp.pt
Site da SIC – Portugal : http://sic.sapo.pt

Temáticas variadas : TEDx
TEDx Guimarães
(discursos sobre negócios, matemática, cidades inteligentes, doençastropicais etc.) – Português de Portugal:
https://www.youtube.com/watch?v=dsEp2KKgfjk&list=PLsRNoUx8w3rMgQPD9Ar4H63BVLAfyzK2n
TEDx Alameda (discursos sobre moeda virtual, negócios, educação) – Português de Portugal
https://www.youtube.com/watch?v=VQ7c7o8WxT8&index=1&list=PLsRNoUx8w3rMbG8j8Os81DR3VEbQkBxaV
TEDx Oporto (a maioria dos discursos está relacionada com as neurociências) – Português de Portugal
https://www.youtube.com/watch?v=QpSzRrNLBtU&list=PLJDetmSQeOzbOL5xi0u5VzmUYS7Mwbhnh&index=3
TEDx Lisboa (discursos sobre tecnologia, o mar, jornalismo, condição da mulher negra etc.)
https://www.youtube.com/watch?v=_GU6AHeyv8k&list=PLsRNoUx8w3rPo7skaSCn22KcHwb7sN59Y
TEDx Youth Braga (discursos sobre profissões atuais) – Português de Portugal
https://www.youtube.com/watch?v=M_f6Txwc-kk&list=PLC59E913A5CF1AB19&index=1
TEDx O’Porto (temática variada) – Português de Portugal
https://www.youtube.com/watch?v=0IkD_wL4PJ0&list=PLxXo9xMN3a0jrHqf1K-LBwQRClYvJJtWr

RTP
Programa da RTP
(entrevistas com personalidades sobretudo da área da política)
https://www.rtp.pt/play/p2234/grande-entrevista
Programa da RTP (temática jurídica)
https://www.rtp.pt/play/p2992/abc-direito

Português do Brasil

Câmara dos deputados
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/webcamara/arquivos/recentes
Portal da Câmara dos deputados do Brasil, com gravações áudio e vídeo

 

Senado Federal
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/
TV Senado, Portal do Senado Federal do Brasil

Presidência
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/videos
Site da Presidência do Brasil

Governo
https://www.youtube.com/user/CanalPortalBrasil
O canal Youtube do Governo do Brasil

Ministério dos Negócios Exteriores
https://www.youtube.com/user/MREBRASIL/featured
O canal Youtube do Ministério dos Negócios Exteriores do Brasil

Rede Globo
http://redeglobo.globo.com/
Site da Rede Globo (Selecione Menu > Programas > Jornalismo para Programas de notícias)

Universidade de São Paulo
https://www.youtube.com/channel/UCN1ihdoKXeixzYi7Hyp4WwQ
Canal Youtube da Universidade de São Paulo (temática muito variada) – Português do Brasil
Canal Youtube to USP Talks (temática muito variada)
https://www.youtube.com/channel/UCw8ZXVXrAyNTdvzKH6HMhmg

Universidade de Campinas
http://ggte.unicamp.br/e-unicamp/public/
Canal de ensino da Universidade de Campinas (discursos especializados, temática variada)

Rádio da ONU
http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/
Rádio da ONU em português (assuntos correntes) – Sobretudo Português do Brasil

TEDx
TEDx São Paulo (temática variada)
– Português do Brasil:
https://www.youtube.com/watch?v=-0hUAmYhtog&list=PLsRNoUx8w3rNeLBMM0olkw0Eth4jeMZnW&index=1
TEDx Rio (temática variada) – Português do Brasil:
https://www.youtube.com/watch?v=TgDwUxXF-QA&list=PLsRNoUx8w3rPZkKH040peqPPayoK3L-hn
TEDx USP (organizado pela Universidade de São Paulo, temática variada) – Português do Brasil
https://www.youtube.com/watch?v=Lbp0tqgQR-s&list=PLEE6330692D10589E
TEDx USP (organizado pela Universidade de São Paulo, temática relacionada sobretudo com a tecnologia) – Português do Brasil:
https://www.youtube.com/watch?v=bNSaZDIHFNQ&list=PLsRNoUx8w3rNOM0fH_Gx7YHOH5vCHHvOu
TEDx Fortaleza (temática variada) – Português do Brasil
https://www.youtube.com/watch?v=dS-xgdknPBk&list=PLsRNoUx8w3rOWK2up94aEpGt4vlTz2FdO&index=1
TEDx Universidade de Brasília (temática variada) – Português do Brasil
https://www.youtube.com/watch?v=i8uPibeIk8Q&list=PLsRNoUx8w3rOWaJD3yrHM7QngNw9lQSCe
TEDx São Paulo (temática variada) – Português do Brasil
https://www.youtube.com/watch?v=-0hUAmYhtog&list=PLsRNoUx8w3rNeLBMM0olkw0Eth4jeMZnW

Português de África

TEDx Luanda (temática variada) – Português de Angola
https://www.youtube.com/watch?v=HphpTW7IKDs&list=PLsRNoUx8w3rOhPUE_uMUMFx8XFwWA1A3J
TEDx Maputo (discursos com temática variada) – Português de Moçambique, orador não-nativo
https://www.youtube.com/watch?v=JceqGRlb_Zw&list=PLsRNoUx8w3rOT9r3qoqfXDxwQ3eHG8LM4

 

Educação

Sistema de educação em Portugal
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/portugal_pt-pt
Cultura geral, terminologia. Nível intermédio-avançado. Material escrito.

Descrição do sistema de ensino em Portugal
https://ov.portalpsi.net/sistema-ensino-portugues/
Cultura geral, terminologia. Nível intermédio-avançado. Material escrito.

Dicionário breve de pedagogia
http://www.eses.pt/usr/ramiro/docs/etica_pedagogia/dicionario%20pedagogia.pdf
Cultura geral, terminologia. Nível intermédio-avançado. Material escrito.

QNQ - Quadro Nacional de Qualificações
http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Home/QNQ
Terminologia. Nível intermédio-avançado. Material escrito.

Glossário EPALE Plataforma eletrónica para a educação de adultos na Europa
https://epale.ec.europa.eu/pt/glossary
Termos em português. Definições em português. Nível intermédio-avançado. Material escrito.

Discurso TedX sobre educação – Por que a educação é o único caminho
https://www.youtube.com/watch?v=mW0vMQbZ5oY
Discurso de 15 minutos, em português brasileiro, que pode ser utilizado nos exercícios de interpretação simultânea. Nível avançado. Material vídeo.

Discurso TedX sobre educação – Experiências inovadoras na educação
https://www.youtube.com/watch?v=reOEnY8jkjo
Discurso de 18 minutos, em português brasileiro, que pode ser utilizado nos exercícios de interpretação simultânea. Nível avançado. Material vídeo.

Discurso TedX sobre educação – Aula, fato ou mito?
https://www.youtube.com/watch?v=cYrgbptYcho
Discurso de 16 minutos, em português brasileiro, que pode ser utilizado nos exercícios de interpretação simultânea. Nível avançado. Material vídeo.

Turismo

Turismo de Portugal – Estratégia para o melhor destino do mundo
https://www.turismodeportugal.pt/pt/Media/Kit_Informativo/Paginas/Uma-Estrat%C3%A9gia-para-o-Melhor-Destino-do-Mundo.aspx
Cultura geral e terminologia. Nivel intermédio. Material escrito.

Turismo de Portugal – Turismo em Portugal | 2018
https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Paginas/turismo-em-portugal-2018.aspx
Cultura geral e terminologia. Nivel intermédio. Material escrito.

Glossário do turismo (Ministério do Turismo do Brasil)
http://www.turismo.gov.br/images/pdf/Publica%C3%A7%C3%B5es/Glossario_do_Turismo_-_1%C2%AA_%20edi%C3%A7%C3%A3o.pdf
Português brasileiro. Nivel intermédio e avançado. Material escrito.

O TURISMO PARA TODOS EM PORTUGAL
https://www.youtube.com/watch?v=jlNL01cDOQs
Discurso de 21 minutos, em português europeu, que pode ser utilizado nos exercícios de interpretação simultânea. Nível avançado. Material vídeo.

Meio ambiente

Glossário ambiental (português europeu)
http://www.adnorte.pt/pt/educacao-ambiental/glossario-ambiental/?id=51
Nível avançado. Material escrito.

Glossário de meio ambiente (português brasileiro)
https://cienciadoleite.com.br/noticia/2942/glossario-meio-ambiente
Nível intermédio. Material escrito.

Glossário de meio ambiente (português brasileiro)
https://www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/10%20-%20mcs_glossario.pdf
Nível intermédio. Material escrito.

Discurso – BRASIL É O PAÍS QUE MAIS PRESERVA A NATUREZA!!
https://www.youtube.com/watch?v=0wB4KMLrRgA
Discurso de 25 minutos, em português brasileiro, que pode ser utilizado nos exercícios de interpretação simultânea. Nível avançado. Material vídeo.

RO

Președinția României
http://www.presidency.ro/ro/media/discursuri
Discursurile președintelui României din 2014 încoace, în format audio și scris. Dificultate medie sau ridicată, în funcție de discurs. Conține și informații importante despre instituția prezidențială.

Parlamentul României
http://www.parlament.ro/
Pagina de acces la site-urile senatului si Camerei Deputaților. Există și informații generale potențial utile despre procedurile parlamentare și organizarea instituțională. Pentru materiale video, dezbateri parlamentare, dificultate medie/ridicată, vezi următoarele două link-uri.

Pagina Senatului României
http://www.senat.ro/Live.aspx
Video. Include și o arhivă cu discursuri, pe lângă posibilitatea de a urmări în direct lucrările în curs. Calitate acceptabilă a materialului video. Înregistrarea se poate rula direct sau după download.

Pagina Camerei Deputaților
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.video?sursa=1
Video. Similară cu pagina Senatului. Sunt disponibile și transcrierile dezbaterilor parlamentare, eventual pt. sim. cu text. Include și o arhivă cu discursuri, pe lângă posibilitatea de a urmări în direct lucrările în curs. Calitate acceptabilă a materialului video. Dacă browser-ul instalat nu poate deschide înregistrarea video, vezi link-ul de mai jos.
Pentru căutarea pe domenii, un link util e
http://www.cameradeputatilor.ro/co/sedinte2015.comisii?care=1

Pagina youtube a Camerei Deputaților
https://www.youtube.com/user/camdeputatilor/playlists

Video. Materiale sunt cele de pe site-ul propriu al instituției, însă unii utilizatori ar prefera aceasta forma de acces, în funcție de browser-ul instalat.

Guvernul României
http://gov.ro/ro/media
Site-ul oficial al guvernului României. Conține și informații generale privind structura, activitățile și compoziția guvernului. Sunt disponibile materiale video – informative sau declarații ale membrilor guvernului. Dificultate medie sau ridicată.

Ted X România
https://www.youtube.com/results?sp=QgIIAQ%253D%253D&q=tedx+cluj
Video. Format tipic tedx, cu intervenții pe diferite teme. Dificultate medie spre ridicată.

Stiri TV
http://tvrnews.tvr.ro/
Video și text. Recomandat mai mult pentru materialul general informațional decât pentru exerciții de interpretare. Pentru unele materiale video streaming-ul este posibil doar de pe teritoriul României.

România Actualități
http://www.romania-actualitati.ro/Categorii/spatiul_public-64
Pagina postului radio cu același nume. Oferă informații generale, dar și înregistrări audio și video utilizabile în exercițiile de interpretare. Calitate buna a materialului audio, acceptabilă pentru video. Dificultate medie spre ridicată. Permite și ascultarea în direct a emisiunilor postului.

Realitatea TV
http://webtv.realitatea.net/live
Pagina web a postului TV. Permite urmărirea în direct a emisiunilor de știri. Recomandat mai mult pentru materialul general informațional decât pentru exerciții de interpretare.

Pagina de Facebook 5MS CLUJ
Discursuri scurte, pe teme diverse, în general de cel mult 5 minute, ținute de oratori foarte variați în cadrul întâlnirilor lunare 5MS organizate la Cluj. Calitatea înregistrărilor este în general bună. Multe discursuri sunt foarte potrivite pentru consecutivă cu notițe.

Ovidiu Oltean
https://www.youtube.com/channel/UCL0iVAK5947pLQ-_zTB182Q
Canalul YouTube al unui orator profesionist. Discursuri de lungimi variate în limba română și în limba engleză, utile atât pentru sfaturile cu privire la vorbitul în public, cât și pentru exerciții de consecutivă sau simultană. Dificultate medie. Calitatea înregistrărilor este bună.

Educație

Organizarea sistemului de educaţie şi structura lui
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-education-system-and-its-structure-64_ro
Cultură generală, terminologie. Nivel intermediar spre avansat.  Material scris.

Descrierea și schema sistemului de educaţie din România
https://cnred.edu.ro/ro/descrierea-sistemului-de-educatie-din-Romania
Cultură generală, terminologie. Nivel intermediar spre avansat. material scris.

Raport UNICEF privind situația învățământului preșcolar din România în 2003
https://www.unicef.org/romania/ro/situatia_invata_prescolar_Rom.pdf
Util pentru terminologie. Nivel intermediar spre avansat. Material scris.

Glosar de termeni specifici învățământului superior
http://www.invatamant-superior.ro/wp-content/uploads/2013/03/Glosar-de-termeni-specifici.pdf
Nivel intermediar spre avansat. Material scris.

Glosar bilingv (român-englez) de termeni pentru învăţământul superior
http://proiecte.aracis.ro/fileadmin/Academis/A3/3._Glosar_act_3.pdf
Nivel intermediar spre avansat. Material scris.

Glosar EPALE Platforma electronică pentru educația adulților în Europa (multilingv)
https://ec.europa.eu/epale/ro/glossary
Termeni în limba română, definiții în limba engleză. Permite căutarea de echivalenți în toate celelalte limbi disponbile. Aranjare nealfabetică; posibilitate de căutare cu cuvinte cheie. Nivel intermediar spre avansat. Material scris.

Discurs Klaus Iohannis (aniversare Teach for Romania)
https://www.presidency.ro/ro/presa/puternici-prin-educatie/alocutiunea-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-in-cadrul-conferintei-educatia-rescrie-povestea-organizate-cu-prilejul-aniversarii-a-5-ani-de-teach-for-romania
Discurs de cca 8 minute, registru formal, utilizabil și pentru consecutivă și pentru simultană. Transcrierea este disponibilă pe aceeași pagină. Nivel intermediar. Material video și scris.

Discurs Klaus Iohannis (aniversare 205 ani de la înființarea primei clase de inginerie în limba română)
https://www.presidency.ro/ro/presa/puternici-prin-educatie/alocutiunea-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-in-cadrul-evenimentului-dedicat-centenarului-marii-uniri-si-aniversarii-a-205-ani-de-la-infiintarea-primei-clase-de-inginerie-in-limba-romana
Discurs de cca 7 minute, registru formal, utilizabil și pentru consecutivă și pentru simultană. Transcrierea este disponibilă pe aceeași pagină. Nivel avansat. Material video și scris.

Discurs al rectorului UAIC la Gala Excelenței în Educație
https://www.youtube.com/watch?v=fbzDZ_IyN4E
https://www.presidency.ro/ro/presa/puternici-prin-educatie/participare-la-evenimentul-prilejuit-de-aniversarea-a-200-de-ani-ai-universitatii-politehnica-bucuresti
Cca 5 minute, utilizabil și pentru consecutivă și pentru simultană. Nivel avansat. Material video și scris.

Mediu

Conferința de presă susținută de ministrul Grațiela Gavrilescu luni, 16 Februarie 2015, având ca temă programul RABLA 2015
http://www.mmediu.ro/articol/video-conferinta-de-presa-sustinuta-luni-16-februarie-2015-avand-ca-tema-programul-rabla-2015/429
Potrivit pentru simultană. Calitatea audio a întrebărilor ziariștilor nu este întotdeauna foarte bună. Nivel avansat. Material video.

Glosar general privind mediul, cu definiții în limba română
http://mmediu.ro/new/?page_id=2394
Toate nivelurile. Material scris.

Glosare privind apa
https://www.apavital.ro/glosar-1517-ro.html
https://www.aquatim.ro/glosar-de-termeni-24.html
Definiții în limba română. Toate nivelurile. Material scris.

Glosar privind calitatea aerului
http://www.calitateaer.ro/public/description-page/glossary-page/?__locale=ro
Definiții în limba română. Nivel avansat. Material scris.

Glosar privind amenajarea teritoriului
http://www.mdrap.ro/glosar
Definiții în limba română. Nivel avansat. Material scris.

Discurs ținut de Cristian Bușoi (europarlamentar) în cadrul dezbaterii "Sănătate și mediu în București" (2015)
https://www.youtube.com/watch?v=e7CGJogu9Qo
Potrivit pentru consecutivă sau simultană. Nivel intermediar. Material video.

Discurs Klaus Iohannis (în fața unui public format din copii)
http://stiri.tvr.ro/ziua-mondiala-a-mediului--marcata-la-cotroceni--klaus-iohannis--padurile-merita-protejate---i-iubite_832093.html#view
Cca 9 :30, interactiv. Potrivit pentru simultană (dificultăți legate mai ales de întreruperile datorate interacțiunii cu publicul, ale cărui intervenții nu se aud). Nivel intermediar. Material video.

Interviu cu Ministrul Mediului, Cristiana Pasca-Palmer (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=6_NnWMC2JlU
Cca 26 minute. Potrivit pentru simultană. Nivel avansat. Material video.

Turism

Ordonanță a guvernului privind organizarea turismului în România
https://www.romaniaturistica.ro/organizarea-si-desasurarea-activitatii-de-turism-in-romania
Cultură generală și terminologie. Nivel avansat. Material scris.

Glosar român-englez cu echivalențe și definiții
https://www.infotravelromania.ro/dictionar-turistic.html
Nivel intermediar și avansat. Material scris.

Ion Dumitre, discurs Târgul de Turism Albac 2016
https://www.youtube.com/watch?v=jlNL01cDOQs
Discurs de cca 6:45 minute, potrivit pentru simultană. Nivel avansat. Material video.

Viorel Ștefan și mininstrul turismului Bogdan Trif la deschiderea Târgului de Turism al României (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=FgocLOKoJaI
Două discursuri, cca 12 minute în total, potrivite pentru simultană. Nivel intermediar spre avansat. Material scris.

RU

Официальный сайт Госдумы РФ. Выступления и тексты.
http://www.duma.gov.ru

Сайт МИД РФ.
http://www.mid.ru/ru

Радиостанция и телеканал
http://echo.msk.ru
https://tvrain.ru/

Видео-лекции на различные темы.
http://univertv.ru/video/

Сайт СНГ. Тексты для чтения и перевода с листа.
http://www.e-cis.info/

Лекции преподавателей филологического факультета и факультета искусств СПбГУ:
http://russianlectures.ru/ru/

Вебинары и учебные курсы по переводу Отраслевой школы перевода:
https://www.youtube.com/channel/UCpDJO5Z3bU9enHwhDS0UB3A

Лекции и выступления на интересные темы, собранные СбербанкТВ:
http://www.sberbanktv.ru/categories/broadcast

Сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума:
https://www.youtube.com/user/TheSpbForum/playlists

Сессии Санкт-Петербургского международного юридического форума:
https://spblegalforum.ru/ru/Video

Открытые лекции Высшей школы менеджмента СПбГУ:
https://www.youtube.com/watch?v=UuTCNryk9zk&list=PLtY_wkupmXVjMJvWHrNJbLW_pAFk4tcyS

Лекции по нефтегазовой тематике:
https://www.youtube.com/channel/UCzP9EORFpWnw8a4Th7NRrUg

Заседания Государственной думы РФ:
https://www.youtube.com/watch?v=_lMqiPRoXYs&list=PLdKLg308F1bm-V4GqgoI8hH8B5lytBVah

Аудиокурсы лекций на различные темы :
http://arzamas.academy/courses

Путешествия (подкасты):
https://itunes.apple.com/ru/podcast/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-podcast-travel-time/id968476151?mt=2

Радио «Маяк»: путешествия по России (подкасты и видео):
https://radiomayak.ru/podcasts/podcast/id/1421/

Культура, литература, искусство (подкасты):
https://itunes.apple.com/ru/podcast/istoria%E2%80%94kul%E2%80%94tury%E2%80%94kursy%E2%80%94arzamas/id1001642707

Популярная наука (подкасты):
https://itunes.apple.com/ru/podcast/istoria%E2%80%94kul%E2%80%94tury%E2%80%94kursy%E2%80%94arzamas/id1001642707

Видео-лекции по окружающей среде и биотехнологиям:
https://www.youtube.com/watch?v=jVBJx_Z2wEI&list=PLho0jPYl5RAGkZNhRC_GYHyNrq9pT57Mf

Путешествия, экспедиции и приключения (видео-программы):
https://www.youtube.com/watch?v=HoZBLr7EYtw&list=PLho0jPYl5RAGkJihy6PpZU-7ZuTgQP3Wp

Радио «Псков»: программа по образованию «Стартовая площадка»:
http://gtrk-pskov.podfm.ru/utro/

SL

Vlada Republike Slovenije
http://www.vlada.si/medijsko_sredisce/video/
Medijsko središče. Video posnetki tiskovnih konferenc. Dobra kakovost posnetkov. Aktualne zadeve, politika.

RTV Slovenija, Arhiv oddaj
http://4d.rtvslo.si/arhiv/
Zbirka televizijskih in radijskih oddaj, velik nabor različnih tematik, dobra kakovost posnetkov.

MMC RTV Slovenija
http://www.rtvslo.si/
Interaktivni multimedijski portal. Članki, video posnetki reportaž o aktualnih temah.

Ciklus javnih predavanj Filozofske fakultete v Ljubljani
http://videolectures.net/ff07_ljubljana/
Predavanja priznanih predavateljev oz. pisateljev o strpnosti, zgodovini, medkulturnih stikih in književnosti. Kakovost posnetkov niha. Povezava do splošne strani videolectures.net sposnetki predavanj z vsega sveta.

Metina lista
http://metinalista.si/
Spletni portal, na katerem najdete tudi MetaPHoDcast, v sklopu katerega lahko poslušate intervjuje z mladimi doktorskimi študenti z različnih področij, med drugim tolmačenja (Jana Zidar Forte).

Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani
http://www.prevajalstvo.net/
Osnovne informacije o študiju tolmačenja in različnih mednarodnih projektih.

Večjezična terminološka zbirka s področje Evropske unije
http://www.evroterm.gov.si/

TED – video posnetki govorov z dogodkov TEDx v Ljubljani
http://www.tedxljubljana.com/video/

ORCIT
http://orcit.eu/resources-shelf-si/story_html5.html
Spletno učno gradivo in navodila za samostojno vadbo za vse, ki šele začenjajo spoznavati tolmačenje.

Izobraževanje

Izobraževalni sistem v Republiki Sloveniji
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center/solski_sistem_v_rs/
Spletna stran ministrstva za znanost in šport s shemo izobraževanja v Sloveniji – od obveznega osnovnošolskega izobraževanja pa do izobraževanja odraslih. Sistematičen pregled, zakonodaja. Primerno za pripravo terminologije in spoznavanje slovenskega sistema izobraževanja.

Univerza v Ljubljani
https://www.uni-lj.si/
Spletna stran Univerze v Ljubljani, največje in najstarejše slovenske univerze. Prispevki o 100. jubileju, povezave do fakultet in projektov. Primerno za pripravo terminologije in navezovanje stikov v primeru študijskega obiska Slovenije. Stran je na voljo tudi v angleškem jeziku.

Digitalna knjižnica Slovenije
https://www.dlib.si/
Digitalna knjižnica z dostopom do številnih rokopisov in pomembnih literarnih del.

Spletni portal Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU
https://fran.si/
Povezave do pomembnejših slovarjev (SSKJ, etimološki itd.) in pravopisa slovenskega jezika. Primerno za učenje slovenskega jezika, iskanje in preverjanje terminologije.

Okolje

ARSO
https://www.arso.gov.si/
Spletna stran Agencije Republike Slovenije za okolje – podatki o vremeni, podnebnih spremembah, okoljski problematiki, poročila o aktualnem dogajanju in projektih, statistični podatki. Primerno za pripravo terminologije.

Umanotera
https://www.umanotera.org/
Spletna stran Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, nevladne organizacije, ki pripravlja raziskave, peticije in kampanje na področju okoljevarstva. Stran je na voljo tudi v angleškem jeziku.  Primerno za spoznavanje okoljske problematike v Sloveniji ter terminologije.

Ekologi brez meja
http://ebm.si/o/sl
Spletna stran društva Ekologi brez meja, ki pripravlja odmevne akcije »Očistimo Slovenijo« ter deluje tudi na področju okolju prijazne in pravične trgovine (Zelenci). Na spletni strani so objavljeni številni aktualni prispevki o okoljski problematiki. Primerno za spoznavanje problematike npr. divjih odlagališč, čistilnih akcij in alternativnih možnosti za bolj ekološko potrošnjo.

TURIZEM

Turizem v številkah
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziskave-in-analize/turizem-v-stevilkah
Statistični podatki o turizmu v Sloveniji, povezave do raziskav in analiz, izvedenih v Sloveniji in tujini. Tabele, kratki videoposnetki. Primerno za pripravo na tolmačenje in spoznavanje Slovenije.

Turizem Ljubljana
https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/
Spletna stran, ki je prevedena v EN, DE, IT, FR, RU in ES. Vsebuje številne dokumente o znamenitostih in turistični ponudbi Ljubljane in okoliških krajih. Informativni in kakovostno napisani prispevki s številnimi fotografijami, ponekod tudi kratkimi videoposnetki. Primerno za pripravo terminologije s pomočjo prevedenih strani, priprava na tolmačenje, spoznavanje Ljubljane, krajši videoposnetki tudi za kratko simultano tolmačenje.

Nagrajena promocijska videoposnetka
https://www.rtvslo.si/tureavanture/novice/nov-dosezek-za-slovenski-turizem-nagrajen-promocijski-video/416925
Članek poroča o nagradi The Golden City Gate, ki jo je Slovenija prejela na turistični borzi ITB v Berlinu leta 2016 za video: Invitation to Slovenia ter leta 2017 za video: Make new Memories. Oba videoposnetka (v angleškem jeziku) sta dosegljiva prek povezav v članku. Primerno za pripravo in spoznavanje Slovenije.

Ture avanture MMC
https://www.rtvslo.si/tureavanture/ure
Spletni portal Slovenskega radija in televizije – različni prispevki o turizmu v Sloveniji ter potovalnih navadah Slovencev.

TR

Boğaziçi Interpreting Resource Database
Boğaziçi Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü tarafından hazırlanan konuşma havuzu.
Bu kanalda simultane ve ardıl çeviri alıştırmaları için başlıca Türkçe konuşmalar yer almaktadır. Kanalda çoğunluğu Türkçe olan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin kaydettiği konuşmaların yanı sıra konferanslar, forumlar ve basın konferanslarında kaydedilen videolar yer almaktadır. Ayrıca kullanıcılar Türkçeden İngilizceye ya da İngilizceden Türkçeye simultane veya ardıl çeviri yapılan gerçek hayattaki konferans durumlarında kaydedilen videolara da erişim sağlayabilirler.
https://www.youtube.com/channel/UCBWdQJ0L4uQWYZcyzX2Vjzw

Cumhurbaşkanlığı websitesi
https://www.tccb.gov.tr/videogaleri/
Bu websitesinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılan konuşmaların yazılı versiyonlarını bulabilirsiniz. Dış politikadan iç siyasete çok farklı konularda konuşmalar yer alıyor. Genelde orta ve ileri seviye bakarak çeviri için uygun. Sınıf çalışmalarında bu metinlerin seslendirilerek kullanılması ve ardıl ve simültane çeviriye uygun hale getirilmesi mümkün. Bazı konuşmaların orijinalini youtube’da bulmak da mümkün olabilir.
https://www.tccb.gov.tr/mulakatlar/1709/32485/trt-cumhurbaskani-ozel-yayini.html
Aynı websitesinin bu linkinden mülakatların transkripsiyonuna ulaşılabilir.
https://www.tccb.gov.tr/emineerdogan/konusmalar/
Bu linkinden de Cumhurbaşkanı’nın eşinin yaptığı konuşmaların yazılı versiyonlarını bulabilirsiniz. Bu konuşmalar başlangıç ve orta seviye öğrencilerin ardıl ve simültane eğitimleri için uygun.

Siyasi Parti Başkanları
Orta ve ileri seviye simültane için uygun, güncel siyasi terminolojisi yoğun konuşmalar:

Çoğu konuşmanın YouTube’da orijinalini bulmak mümkün.

Meclis TV
Meclis oturumlarının canlı yayınlarının izlenebileceği bir websitesi. Genelde oldukça hızlı ve milletvekillerinin ellerinde yazılı metinlerden okuyarak yaptıkları konuşmalar. İleri seviye simültane eğitiminde, önceden konulara çok iyi hazırlık yapılarak kullanılabilir.

http://www.trt.net.tr/anasayfa/canli.aspx?y=tv&k=trt3tbmmtv

Açık Radyo
Başta çevre konuları olmak üzere güncel pek çok konuda podcastler yayınlayan bir websitesi. Bu açıdan özellikle ileri seviye simültane çeviri çalışmalarında yararlanılabilir. Bazı konuşmalar ve konuşmacılar çok hızlı ve heyecanlı konuşabiliyor. Bu tür podcastleri çevirmeye başlamadan önce konuyu iyice çalışmanın ve ön hazırlık yapmanın faydası olacaktır.
http://acikradyo.com.tr

TED Talks

Youtube’da Türkçe yapılmış birçok TED Talks konuşması bulunabilir. Bunların çoğu simültane çeviri için son derece uygun konuşmalar. Nadiren çok heyecanlı ya da hızlı konuşan konuşmacılar olabiliyor. Birkaç iyi örnek vermek gerekirse:

https://www.youtube.com/watch?v=TY4WZx_TEvg
Betul Mardin’in hayatı. Orta zorlukta, simültane çeviri alıştırması olarak uygun bir konuşma.

https://www.youtube.com/watch?v=aqTCpMfm-fQ
Oktay Sinanoğlu’nun hayat ve değerler üzerine konuşması. Konuşma rahat çevrilebilecek ve orta seviye için uygun bir konuşma. Konuşmacının sesi bazen zor anlaşılıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=9876eHDu4_c
Veysel Berk’in filmler üzerine konuşması. Orta seviye için uygun. Yurtdışında yaşayan konuşmacı uzun zamandır Türkçe konuşma yapmamış. Bu da çevirmenler için ilginç bir deneyim olabilir.

https://www.youtube.com/watch?v=HlNkfYxmsL4
Selin Girit’in BBC News deneyimleri üzerine konuşması. Konuşma orta seviye alıştırma olarak uygun, makul hızda, zaman zaman hızlanabiliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=63M38xfMXYI
Selim Saygıner’in bilardo şampiyonu olma sürecini anlattığı, orta ve ileri seviye için uygun bir konuşma. Konuşmacı oldukça günlük bir dil kullanıyor, espriler yapıyor ve zaman zaman hızlanabiliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=S9j4DCoeji0
Bilgi Üniversitesi’nden Levent Erdem’in konuşması. Orta seviye alıştıma için uygun. Konuşmacı günlük dil kullanıyor ve oldukça hızlı konuşuyor.

https://www.youtube.com/watch?v=hvhvuRVURPM
Yankı Yazgan’ın Mutlu Olmak üzerine orta seviye simültane alıştırması olarak çok uygun konuşması. Makul hızda, içeriği de çok erişilebilir bir konuşma.

Turizm

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği
http://ttyd.org.tr
Konuşma transkriptleri ve sunumlar; Videolar (çoğunlukla TV haberleri/röportajlar ve bazı konuşmalar); İlgili kanun ve yönetmelikler hakkında bilgiler; İstatistikler
Seviye: Orta-İleri

İstanbul Turist Birliği
http://www.istta.org.tr/index.html
Sektörel gelişmeler ve konferanslar vb. ile ilgili duyurular; İlgili medya raporlarına ait bağlantılar; İstatistikler
Seviye: Tümü, Konuşma konusu bulmak ve arka plan okuması yapmak için faydalı

T.C. Kültür ve Turizm Başkanlığı
https://www.ktb.gov.tr/, YouTube kanalı: https://www.youtube.com/user/KulturTurizmBak
İlgili kanun ve yönetmelikler; Resmî raporlar; İstatistikler
Orta-İleri

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı
http://emittistanbul.com/Anasayfa, YouTube kanalı:
https://www.youtube.com/channel/UCwgMmL36zo10PJAQTR_ge4g
YouTube kanalında konferans konuşmaları ve röportajlar; Basın açıklamaları; Konferans program/Fuar Kataloğu
Orta-İleri
Eğitim

Yükseköğretim Kurulu

https://www.yok.gov.tr/, YouTube kanalı:
https://www.youtube.com/channel/UCJbaCH8vkkRIw2CyCXCw-Hg
İstatistikler; Yayınlar; Kanun ve yönetmelik; YouTube kanalında başlıca daha ileri seviye için faydalı olabilecek haber, bazı konuşmalar ve basın açıklamaları
Orta-İleri

Eğitimpedia

https://www.egitimpedia.com/, YouTube kanalı:
https://www.youtube.com/channel/UCs7Ainbzf2BX2C7lPeD8akg
çocukluk, ebeveylik, eğitim, öğretim ve okul hakkında online bir platformdur; “eğitimpedia; çocuğa, çocukluğa, ebeveynliğe, eğitime, eğitimcilere ve okullara dair güncel bilgiler, araştırmalar, deneyimler ve hikayeler sunan, çeşitliliğe değer veren, farklı görüşlere saygı duyan ve eleştirel bakış açısına sahip bir eğitim sitesidir. eğitimpedia, aynı zamanda eğitimin bütün bileşenlerini bir araya getiren bir fikir platformudur.”
Bilgilendirici videolar (bazıları özetleme alıştırmalarında kullanılabilir); Türkiye’de farklı seviyelerdeki eğitim hakkında bilgi; Konuşma metni yazmak için faydalı makaleler
Başlangıç-Orta

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı

https://www.meb.gov.tr/, YouTube kanalı:
https://www.youtube.com/channel/UC5pivY9xQEn-vWwCW4Okhzw
Bakanlığın organizasyon şeması; Ulusal sınavlar hakkında bilgi; Belirli eğitim alanları için ilgili müdürlüklere yönlendiren bağlantılar; YouTube kanalında daha ileri alıştırmalar için kullanılabilecek bazı konuşmalar/basın açıklamaları
Orta-İleri

https://www.ogretmenagi.org/, YouTube kanalı:
https://www.youtube.com/channel/UCz-YQzTCT0Ttsrke3g1YXiQ
YouTube kanalında özetleme alıştırmalarında kullanılabilecek bazı kısa videolar
Eğitim alanındaki gelişmeler hakkında bilgi – çoğunluğu konuşma metni yazmak için güzel bir başlangıç noktası olabilecek şekilde sorun/çözüm odaklı
Tümü

Çevre

TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma) Vakfı

http://www.tema.org.tr/web_14966-2_1/index.aspx, YouTube kanalı:
https://www.youtube.com/user/tema
Doğayı koruma projeleri hakkında bilgi; Hazırlık/Konuşma fikri için faydalı yazılı ve video formatında materyal;
Kısmen teknik bilgi içeren, kısa ardıl çeviri için faydalı olabilecek video formatında materyal
Başlangıç-Orta

Greenpeace Türkiye
http://www.greenpeace.org/turkey/tr/, YouTube kanalı:
https://www.youtube.com/user/GreenpeaceTurkiye
Greenpeace’in Akdeniz bölgesindeki projeleri hakkında bilgi , Bölgeye özgü çevre sorunları hakkında raporlar ve makaleler, Hazırlık/Konuşma fikri için faydalı yazılı ve video formatında materyal
Başlangıç-Orta

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği,
http://www.bugday.org/portal/index.php YouTube kanalı:
https://www.youtube.com/user/bugdaymedya
YouTube kanalında bazı konferans/sunum kayıtlarının yanı sıra çevresel konularla ilgili röportajlar ve haberler; Çeşitli çevresel konularda makale ve raporlar;Hazırlık/Konuşma fikri için faydalı yazılı ve video formatında materyal
Tümü

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Sıfır Atık projesi
https://sifiratik.gov.tr
Hükümetin sıfır atık projesi ve ilgili konularda bilgi; İndirilebilir konferans sunumları (.ppt)-bunlar konferans konuşmalarının yeniden üretmek ve görsel materyal ile çeviri alıştırması yapmak için kullanılabilir; Hazırlık/Konuşma fikri için faydalı yazılı ve video formatında materyal
Orta-İleri

All languages

Speech Repository 2.0
https://webgate.ec.europa.eu/sr/
The EC's multilingual speech repository with various types of speeches (pedagogical material, live recordings) for different levels (from basic to very advanced), for sim and consec exercises.

Speechpool
http://www.speechpool.net/
A collection of speeches produced by students for students with a multitude of languages covered. Constantly updated, free for the user and interactive, exploiting new technologies.

European Parliament – Meetings and Plenary
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home?referer=%22www.europarltv.europa.eu%22
Here you can find the Plenary, live or on demand, in the source language, and you can choose from the available int

European Commission
https://webcast.ec.europa.eu/
Public hearings and other streaming of public meetings on a wide variety of topics. Mostly in English.

Interpreters in Brussels Practice group
http://www.youtube.com/channel/UChhBADprrNDZzQboz5bfI1g
A collection of sim and consecutive speeches by students and young professionals during the 2-weekly Wednesday evening practice sessions at KU Leuven Brussels.