Przygotowanie do tłumaczenia ustnego - Barbara Dumara, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Abstract

Powszechnie przyjmuje się, że tłumacz ustny musi być przygotowany do spotkania lub wydarzenia, które ma tłumaczyć. Wymaga tego etyka zawodowa. Czy udowodniono jednak, że przygotowanie ma znaczenie? Tematem tego odcinka jest przygotowanie do zlecenia, a także badania poświęcone tej kwestii. Prezentacja zawiera również wzmianki o tłumaczeniu symultanicznym z tekstem i wielokanałowym odbiorze informacji, które są zagadnieniami teoretycznymi ściśle powiązanymi z zagadnieniem przygotowania do tłumaczenia ustnego.

Watch English version